شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-09-20

تأمین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب شد

بانک مرکزی اعلام کرد ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ است […]