شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-05-11

تحرک جزئی تقاضا با حمایت بازارساز

بازار آهن و فولاد داخلی در حال حاضر کاملا آرام است اما با اندکی بهبود تحرکات در سمت خرید سرمایه‌ای رصد شد که گویا ناشی از […]