شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-09-03

بحران در بازار فولاد ایران

از جمله راهکارهای که ممکن است به کاهش فشار بازار فولاد ایران  منجر شود رونق‌بخشی به ساخت‌وسازها است؛ اما با توجه به شرایط فعلی جامعه که نرخ تمام شده […]