شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-04-14

بنزین کارت به کارت می‌شود

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد […]