شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-12-13

فروش کد ملی برای واردات خودرو تخلف است

وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو تخلف است و […]