شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-04-21

تخلیه حباب قیمت آهن اصفهان

روز گذشته تغییرات قیمت آهن کیلویی چندان قابل توجه نبود؛ همچنان ثبات و سکوت همراه با ادامه کاهش قیمت‌ها در برخی از مبادی فروش حول ۱۰۰ […]