شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-08-28

مهم‌ترین راه افزایش بهره‌وری نوآوری، مدیریت تکنولوژی است

نویسنده کتاب مدیریت و ارتقای بهره وری می‌گوید مهم‌ترین راه افزایش بهره‌وری نوآوری در روش‌های مدیریت نیروی انسانی، سازماندهی نیروی کار و مدیریت تکنولوژی می‌باشد. امیر […]