شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-10-25

اجرای کامل طرح هوشمندسازی راهی موثر در جلوگیری از انحراف آرد و نان

جلوگیری از انحراف آرد و نان بسیاری از فعالان حوزه آرد بر این باورند که با اجرای کامل طرح هوشمندسازی آرد و نان نیازی به واردات […]