شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-08-02

چرا باید منتظر یک تحول بزرگ در حمل و نقل عمومی تهران باشیم؟

شورای شهر تهران با اختصاص ۴۵ درصد از بودجه شهرداری به حوزه حمل و نقل عمومی عملاً زمینه تحول در این حوزه را فراهم کرد و […]