شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-07-03

خروج فولاد از بورس کالا

شنیده‌ها حاکی از احتمال حذف فولاد و سیمان از بورس کالا است که گویا هدف از آن کاهش و کنترل قیمت مسکن تقلی شده است اما […]