شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-10-26

رئیسی: کندی سرعت اینترنت با فوریت پیگیری و رفع شود

رئیسی: کندی سرعت اینترنت با فوریت پیگیری و رفع شود رئیس‌جمهور با اشاره به فراگیرشدن استفاده از فضای مجازی در زندگی و کسب‌وکار مردم، از وزیر […]