شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-05-02

تغییر فرآیند صدور کارت سوخت خودروهای صفر

معاون ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور از تغییر فرآیند صدور کارت سوخت خودروهای صفر خبر داد. سیدکاظم عزیزی معاون صنایع وانرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت […]