شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-09-16

انجماد تقاضا در بازار افزایشی

روز گذشته تداوم نوسانات افزایشی در برخی حوزه‌های آهن و فولاد قابل مشاهده بود اما در عین حال شماری از مبادی فروش از ثبات نسبی برخوردار […]