شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-09-08

آهن و فولاد؛ صنعت مهم کشور

شنیده‌ها از بازار آهن حاکی است که روز گذشته نیز رخداد و تغییر خاصی در فعالیت‌های بازار مشاهده نشد و معامله‌ای هم اگر انجام می‌شود با […]