شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-09-26

چالش قطعی گاز و کمبود آهن اسفنجی

چالش قطعی گاز و کمبود آهن اسفنجی قطعی گاز در ایام سرد سال یکی از معضلات کشور در چند سال اخیر است که سال به سال […]