شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-06-21

فروکش شتاب افزایش قیمت آهن

با سهمیه‌بندی شمش توسط بازارساز؛ شتاب افزایشی قیمت آهن آلات کاهش یافت اما همچنان تقاضا ضعیف گزارش شد و با توجه به شرایط فعلی بعید به […]