شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-11-04

تدوین دستورالعمل جدید برای مقابله با کم فروشی

تدوین دستورالعمل جدید برای مقابله با کم فروشی رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل کمیت و مقابله با کم فروشی […]