شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-02-07

تاثیر قیمت ارز بر نرخ آهن

تاثیر قیمت ارز بر نرخ آهن ارزش آهن به عنوان یکی از مهمترین فلزات اساسی در صنعت، برای بسیاری از فعالان صنعتی و تجاری جهانی از […]