شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-06-12

روند کلی بازار آهن در نیمه شهریور

قیمت روز آهن آلات در نخستین روز هفته در اکثر مبادی فروش ثابت اعلام شد و در برخی از زیرمجموعه‌های بازار آهن نیز کاهش قیمت روز […]