شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-03-07

وضعیت بازار فولاد داخلی و صادراتی ایران

بازار فولاد داخلی و صادراتی ایران با توجه به نرخ محصولات فولادی منطقه cis و شرق آسیا، نرخ محصولات فولادی فوب ایران در وضعیت مناسبی است […]