شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-08-17

سقوط قیمت میلگرد به کانال 21 هزار تومان

به دنبال هدف بازارساز از نرخ کف بازار، قیمت شمش و آهن اسفنجی افزایش یافت اما با این حال قیمت میلگرد در برخی مبادی فروش به […]