شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-10-27

۵ برابر دنیا گاز مصرف می‌کنیم/ از امروز باید برای زمستان بعدی تدبیر کرد

۵ برابر دنیا گاز مصرف می‌کنیم/ از امروز باید برای زمستان بعدی تدبیر کرد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از حدود ۸۹۰ میلیون مترمکعب گاز که […]