شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-08-29

تشخیص هویت با یک محصول ایرانی کارآمدتر شد

سامانه تطبیق چهره و تشخیص هویت، محصولی بومی است که امکان تشخیص نفرات ناشناس و ثبت تردد آنها را میسر می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل […]